Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


 Stratejik Planlama ve Kalite KomisyonuDoç. Dr.  Mehmet SOYAL( Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Aydın PEKEL(Komisyon Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Asker KUMAK(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SERİN YAMAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi . Okan KILIÇKAYA(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Taner ATASOY (Üye)
Öğr. Gör. Tekmil Sezen GÖKSU(Üye)
Arş. Gör.  Yalçın MARAŞLI(Üye)
Öğr. Gör. Özgür DOĞAN(Üye)
Arş. Gör. Halis Egemen MERDAN (Üye)