Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


 Mütevelli Heyeti Bşk. Danışmanı                                                                                                                   
                                                                                                                        Öğr. Gör. Uğur CABA