Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


 Eğitim Öğretim Faaliyetleri Komisyonu  
Doç. Dr.Mehmet SOYAL( Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Okan KILIÇKAYA(Komisyon Temsilcisi)
Doç. Dr. Aydın PEKEL(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Taner ATASOY (Üye)
Öğr. Gör. Tekmil Sezen GÖKSU (Üye)
Arş. Gör. Sinan DEMİRCİ(Üye)
Arş. Gör. Ayşe Demet KARADAĞ(Üye)
Arş. Gör. Mustafa DEMİR(Üye)
Arş. Gör. Halis Egemen MERDAN (Üye)
Arş. Gör. İnci Nur HANİK (Üye)