Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


 Mezunlar ve Dış Paydaş KomisyonuDoç. Dr. Mehmet SOYAL( Komisyon Başkanı)
Öğr. Gör. Tekmil Sezen GÖKSU (Komisyon Temsilcisi)
Doç. Dr. Üyesi Mustafa Can KOÇ 
Dr. Öğr. Üyesi Okan KILIÇKAYA(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Taner ATASOY (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SERİN YAMAN (Üye)
Arş. Gör. Mustafa DEMİR(Üye)
Arş. Gör. İnci Nur HANİK (Üye)
Arş. Gör. Ayşe Demet KARADAĞ(Üye)
Arş. Gör. Ali KAYA(Üye)
Arş. Gör. Halis Egemen MERDAN (Üye)
Arş. Gör. Ömer AKSOY(Üye)