Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


 Misyon ve VizyonMİSYON
Bilimsel temellere dayalı spor kültürünün yaygınlaştırılmasında öncü, topluma hizmet uygulamalarında farkındalık oluşturan, sektörler arasında iş birliği sağlayacak, yenilikçi, özgün, paylaşımcı ve dayanışmacı ekip çalışmasını benimseyen,  profesyonel bireyleri spor hizmetine kazandırmak.
VİZYON
Dünyada spor gerçeğinin farkında, evrensel değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi toplam kalitenin sürekli gelişim ilkesine bağlı olarak sürdüren, katılımcı, çözüm odaklı, iç ve dış paydaşlarla güçlü iletişim halinde, sosyal ve kültürel gelişime açık ve kurum kültürünün taşıdığı değerleri temsil eden spor insanları yetiştirmek.
DEĞERLER
  • Evrensel ve etik değerlere sahip,
  • Paylaşımcı ve dayanışmacı örgüt kültürü anlayışı,
  • Yaşam boyu öğrenme anlayışına öncülük,
  • Yönetimde ve uygulamada şeffaflık,
  • Uluslararasılaşma,
  • Eğitim-öğretimde kaliteyi benimsemek,
  • Bilim ve toplum arasında bağ yaratacak spor projelerini desteklemek,
  • Spor kültürünü toplumsal değerleri temsil ederek yaygınlaştırmak,
  • Öğrenci, öğretim elemanı yurt dışı eğitim programlarıyla sürekli yenilenme,
  • Sektörün iş gücünü nitelikli mezunlarla karşılama,