Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


 Dahili Telefonlar  • BESYO SEKRETERLİK
7167 - 7189
  • ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
7223 - 7217
  • SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
7216 - 7210
  • REKREASYON BÖLÜMÜ
7223 - 7210
  • EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
7223 - 7216
  • ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
7223