Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


 Kurumsa İletişim ve Web KomisyonuDoç. Dr. Mehmet SOYAL( Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SERİN YAMAN (Üye)
Öğr. Gör. Tekmil Sezen GÖKSU(Komisyon Temsilcisi)
Öğr. Gör. Deniz ŞENTÜRK
Arş. Gör. Mustafa DEMİR(Üye)
Arş. Gör. Gamze CEYHAN(Üye)
Arş. Gör. Okan KILIÇKAYA(Üye)
Arş. Gör. Aliye BÜYÜKERGÜN(Üye)
Arş. Gör. Ali KAYA(Üye)
Arş. Gör. Halis Egemen MERDAN (Üye)
Arş. Gör. Ömer AKSOY(Üye)