Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


 Müdürün MesajıSevgili öğrenciler,

Yüzyıllardır farklı hedef doğrultusunda ve farklı şekillerde yapılan spor günden güne popülerliğini arttırırken, günden güne farklı dinamikler ve etkiler kazanarak insan yaşamının bir parçası olmaya devam etmektedir.

İlk çağlarda daha çok amatör ruhla yapılan spor, özellikle geçtiğimiz yüzyılda son derece profesyonelleşmiş ve bugün başlı başına bir endüstri haline gelerek dev bir ekonomik sektör olmuştur. Bu nedenle her ne kadar spor denilince akla sağlıklı yaşam ile doğrudan ya da dolaylı çağrışımlar gelse de günümüz dünyasında en büyük sosyal alanlardan biri olan spor; ekonomik gelir elde etmek, ülkeler arası ilişkileri geliştirmek ve bireylerin tanınırlığını arttırmak gibi işlevlere sahiptir. Bu sayede gün geçtikçe büyüyen dev spor endüstrisi, dünya genelinde milyonlarca kişiye istihdam alanı olmakta, milletlerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik gelişmelerine araç olmaktadır.

Uluslararası düzeyde akreditasyon kazanan ve son olarak ISO 9001 Tescil Belgesini elde eden yüksekokulumuz; üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, bilgi ve tecrübelerini yeterli saymayıp kendini yenilemeyi ilke edinmiş, sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede, çok yönlü, ilkeli, sporun fair play ruhunu özümsemiş spor bilimcilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sadece kontenjan ve doluluk oranlarında değil günden güne gelişen tesis imkanları ve çalışma ortaklarımızla Türkiye ortalamasının çok üstünde yer alan ve her geçen yıl büyüyen yüksekokulumuzun imkanlarını alanında uzman akademik kadromuz eşliğinde  öğrencilerimize sunmak temel görevlerimizdir.

Bu anlayış içerisinde yüksekokul olarak çok büyük bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyor ve öğrencilerimizi dünyaya açılan ve sektöre yön veren spor bilimcileri olarak mezun etmeyi hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda hepinize başarılar diliyorum.

 

Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Mehmet Soyal