Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


 Müdürlük         


       Doç. Dr. Mehmet SOYAL   

                           BESYO Müdürü                           
msoyal@gelisim.edu.tr
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Taner ATASOY
BESYO Müdür Yardımcısı

tatasoy@gelisim.edu.tr


 Öğr.Gör. Tekmil Sezen GÖKSU 
BESYO Müdür Yardımcısı
goktay@gelisim.edu.tr


 Zeynep Tuğçe SUCU

   Yüksekokulu Sekreteri 

   ztsucu@gelisim.edu.tr
Dahili No: 7167-7189