Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


 Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler KomisyonuDoç. Dr. Kubilay ÇİMEN( Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SERİN YAMAN(Komisyon Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Asker KUMAK (Üye)
Öğr. Gör. Deniz Demir BOLÇAY (Üye)
Öğr. Gör. Tekmil Sezen GÖKSU(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ömür GÜLFIRAT(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi İlker KİRİŞCİ
Dr. Öğr. Üyesi Harun AYAR(Üye)
Arş. Gör. Ömer AKSOY(Üye)
Arş. Gör. Gamze CEYHAN(Üye)
Arş. Gör. Aliye BÜYÜKERGÜN(Üye)