Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


 Stratejik Planlama ve Kalite KomisyonuDoç. Dr. Mehmet SOYAL( Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Aydın PEKEL(Komisyon Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Asker KUMAK(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SERİN YAMAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Taner ATASOY (Üye)
Öğr. Gör. Tekmil Sezen GÖKSU(Üye)
Öğr. Gör. Deniz Demir BOLÇAY(Üye)
Öğr. Gör. Gökçe OKTAY (Üye)
Öğr. Gör. Gülsüm HATİPOĞLU ÖZCAN(Üye)
Öğr. Gör. Özgür DOĞAN(Üye)
Arş. Gör. Halis Egemen MERDAN (Üye)
Arş. Gör. Mustafa DEMİR(Üye)
Arş. Gör. Okan KILIÇKAYA(Üye)