ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

Hakkımızda

26.11.2018 Pzt 01:47
Bölüm Hakkında
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2013-2014 eğitim - öğretim yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu çatısı altında alanında yetkin bir akademik kadro ile eğitim hayatına başlamıştır.
Eğitim öğretim alanında sürekli gelişimi öncelikli hedefleri arasında tutan İstanbul Gelişim Üniversitesi uluslararası yükseköğretim alanında değişim dinamiklerini izlemekte ve yeniden yapılanmaya süreklilik kazandırmaktadır.
Uluslararası standartların hâkim olduğu bir hedef ile eğitime başlayan bölümümüz; günümüzde değişen ve gelişen sporun, dünyada olduğu gibi ülkemizde de branşa özgü uzmanlığın ön planda olduğu bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Bu sebeple multidisipliner bir alan olan spor bilimi ve buna bağlı olan antrenörlük eğitimi bölümü, branşa özgü yoğun bir teorik eğitimin yanı sıra uygulamaya önem veren bir müfredatla kurgulanmıştır. Ayrıca bölümümüz 2018 yılında, öğrencilerimizin alacakları eğitim kalitesini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar ile tesislerimizin ve müfredatımızın güncellenmesi sonucunda, uluslararası akreditasyon çalışmaları yapan AQAS kuruluşu tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon sayesinde öğrencilerimizin alacakları eğitimin uluslararası tanınması mümkün olacaktır.
Bu bilgiler doğrultusunda Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı: Performans antrenörlüğü mesleğinin ilgili alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünyada ve ülkemizdeki gelişmekte olan spor kavramının farkında olan ve edinmiş olduğu bilgileri teknolojik gelişmelerle entegre edebilen çağdaş antrenörler yetiştirmektir. 

Antrenörlük Eğitimi Program  Profili
Antrenörlük Eğitimi Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmakla birlikte  uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece eğitim alanında geçmiş ile günümüzün senkronize edilmesi ve yapılacak araştırmalarla geleceğin kurgulanması mümkün olacaktır.
Alanında yetkin ve bilime önem veren akademik kadro ve sürekli yenilenen, geliştirilen tesislere sahip yüksekokulumuz; araştırmayı seven, konulara eleştirel yaklaşan, problemlere çözüm üretebilen,  aynı zamanda bir kitleye liderlik yapabilecek yapıda bireyler yetişmesini sağlayacak teorik ve uygulamanın aktif olduğu bir program planlanmıştır.
Antrenörlük eğitimi lisans programı 240  AKTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesinde tanımlanan 1. Düzey ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler ile 6. Düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini kapsamaktır. Aynı zamanda Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesinde tanımlanan 6. Düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.
Öğrencilerimiz sekiz yarı yıl içinde zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamladıktan sonra antrenör unvanını alarak mezun olmaktadır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere tercih ettikleri spor branşında  “ANTRENÖR LİSANS DİPLOMASI”  verilmektedir.

Eğitim Öğretim Yöntemleri
İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  Antrenörlük eğitimi programlarında en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda linkte verilmiştir. Programlarda, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin tamamı kullanılmaktadır.  Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün, hedeflediği program öğrenme çıktıları ve eğitim-öğretim yöntemleri “ Gelişim Bilgi Sistemi” (www.gbs.gelisim.edu.tr) “LİSANS” kısmında yer almaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin  Antrenörlük Eğitimi lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmesi için: Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.
Yatay Geçiş Olanakları
İstanbul Gelişim Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları  Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyeti konularına Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ Yatay Geçiş Komisyonu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.
İlgili mevzuattaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla bütün fakülte ve yüksekokullara kurum-içi yatay geçiş yapılabilir. Ayrıca diğer kurumların benzer programlarına yatay geçiş imkânı vardır.
Kariyer Olanakları
Antrenörlük Bölümünden mezun olan öğrenciler, uzmanlık dalı olarak seçtikleri spor branşının bağlı olduğu federasyondan 3. kademe antrenörlük belgesi alır ve uzmanlık branşında antrenör olarak görev yapabilirler. Pedagojik formasyon sertifikası alan öğrenciler M.E.B.’na bağlı okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapabilirler. Spor Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler ve gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla üniversitelerde akademik kadroda görev alabilirler.
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı İl ve İlçe Müdürlükleri’nde, kamu ve özel kuruluşlara bağlı her türlü spor kulüplerinde, sporcu eğitim merkezlerinde ve özel spor kurslarında çalışabilirler.
Akademik İlerleme Olanakları
Antrenörlük Eğitimi Bölümünde yüksek  lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilirler. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilebilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01