REKREASYON

Genel Bilgiler

Bölümün Amacı

Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için etrafındaki tüm bireylerin değerlerine saygılı, evrensel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, alanında yetkin, bilimsel bilgi üretebilen ve bunları kullanabilen bilim etiğine sahip, mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenim ile sağlayacağına inanan, fiziksel aktiviteye katılım yoluyla bireylerin fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunacak fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetlerinin tasarlanmasında, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı sosyal/kültürel ortamlardaki bireylere sunulmasını gerçekleştirecek ve organize edebilecek fiziksel aktivite uzmanları ve sportif rekreasyon liderleri yetiştirmektir.

 

Bölümün Hedefi

Bölümün hedefleri, rekreasyon alanı çerçevesinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası kongre, konferas ve bilimsel yayınlarla, rekreasyon kavramının anlaşılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacak, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik yönden toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak sportif rekreasyon aktivitelerini oluşturmaya ve uygulatmaya öncülük eden bir kurum olmaktır.

 

Kariyer Olanakları

Spor bilimleri veya sportif rekreasyon ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi almak.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

İlgili mevzuattaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla bütün fakülte ve yüksek okullara Kurum-içi yatay geçiş yapılabilir.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01