Müdürün Mesajı

Müdürün Mesajı

Kıymetli Öğrenciler ve Öğrenci Adayları, 

 
Mustafa Kemal Atatürk, “Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa, o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz.” şeklindeki sözleriyle vurguluyor, sporun önemini ve değerini! Yalnızca sporun önemini ve değerini vurgulamakla kalmıyor aynı zamanda sporun birey için zihinsel ve bedensel açıdan ve ülke menfaati açısından da ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak Atatürk’ün spora verdiği önem ve değeri sahipleniyor, dünya standartlarında eğitim-öğretim programlarımız ile sporun ve sporcunun insan yaşamanın vazgeçilmez bir unsuru olarak devamlılığına katkı sağlıyoruz. 
 
Yüksekokul olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren uluslarasılaşma hedefine yönelik eğitim anlayışı çerçevesinde ve eğitimde elde etmiş olduğumuz uluslararası akreditasyon güvencesi ile tüm bölümlerimizde öğrencilerimizin hayal ettiği üstün akademik ortamı istikrarlı bir şekilde sunmaktayız. Bu doğrultuda sağlamış olduğumuz teknik alt yapı ve zengin ders içerikleri ile öğrencilerimizi kavramsal olarak mesleklerinde donanımlı hale getirirken, reel sektör ve üniversitelerle yapmış olduğumuz işbirlikleri ile de öğrencilerimizin iş dünyasını tanımalarını, mezun olduklarında ise işlerini bir uzman gibi yürütebilecek niteliklere sahip olmalarını sağlamaktayız. 
 
Uluslararası eğitim literatürlerinin yakından takip edildiği, yalnızca sportif eğitimlerin ve faaliyetlerin değil aynı zamanda ilgili pek çok disiplinin ilişkili bir biçimde yürütüldüğü eğitim-öğretim programlarımız ile Avrupa ve Türkiye yükseköğretim bölgelerinin yeterlilikleri, hedef ve stratejileri ile ahenkli işleyen, uluslararası eğitim sıralamalarında iddialı bir konuma ve reel sektör dünyasında saygın bir itibara sahip bir eğitim kurumu haline geldik. Bu başarımızı öğrencilerimizi mesleklerinde uzman,  evrensel değerlere inanan, bireysel farklılıklara saygılı, fikir ve ifade özgürlüğü ile bilimsel özgürlüğü savunan, bir arada hoşgörüyle yaşamayı tüm canlıların hayat hakkına saygı göstermeyi ilke edinmiş eleştirel düşünebilen, sorgulayan, ekolojik, ekonomik, sosyo-kültürel sürdürülebilirliği sağlayan mezunlar yetiştirerek de taçlandırdık.
Siz aday öğrencilerimizi de bu hedefler doğrultusunda yetiştirmek ve topluma kazandırmak amacıyla aramızda görmeyi yürekten istiyor, tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum.
 
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet SOYAL
İGÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01

E-mail

bilgi@gelisim.edu.tr