HAKKIMIZDA

 

Yüksekokulumuzun kuruluş amacı; çağın gerekleri doğrultusunda eğitim-öğretim hizmeti üreterek çağdaş, dinamik, kendine güvenen, yaşam kalitesi yüksek, sosyal, sağlıklı, yüksek iletişim becerilerine sahip, spor bilimlerine hizmet edebilecek, motivasyonu yüksek antrenörler, spor yöneticileri, rekreasyon liderleri ve spor bilimcileri yetiştirmektir.

Öğretim elemanı sayısı ve sahip olduğu tesisleriyle, öğrencilerine alanda uygulama yapma imkanı sunarak, organizasyon ve etkinliklerde aktif görev üstlenen öğrencilerin deneyim kazanmaları sonucu kendi fikir ve yeteneklerini ortaya koymalarını önemseyen ve öğretmen-öğrenci işbirliği çerçevesinde sürdürülen eğitim anlayışının bir ürünü olarak yüksekokulumuz; araştıran, sorgulayan, çözümleyen, üreten ve liderlik yapabilecek nitelikte bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. 

MİSYON                                                                                                                   

Yüksekokulumuz insani değerlere saygılı, araştıran, sorgulayan ve çözüm üretmeyi benimsemiş, görev aldıkları kurumlarda liderlik yapabilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip spor profesyonellerini yetiştiren bir kurum olacaktır.

VIZYON                                                                                                       

Öğretim-Eğitim ve araştırma faaliyetleriyle tercih edilen bir yüksekokul olmaktır. 

ANA STRATEJİ                                                                                             

Toplumla sürekli etkileşim içinde sorgulama kültürü gelişmiş ulusal ve uluslarası düzeyde öncü ve örnek bir öğrenim-eğitim ve araştırma kurumu olmak,

ARAŞTIRMA STRATEJİSİ

*Disiplinler arası ve öncü araştırmaların yapılması,

*Araştırma ve Eğitimin bütünlüğünün gözetilmesi,

*Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi,

*Araştırma çıktılarının toplumsal ve ekonomik değere dönüştürülmesi

EĞİTİM VE ÖĞRETİM STRATEJİSİ

*Akademik programın ve içeriklerinin paydaşlarla birlikte sürekli olarak değerlendirilmesi,

*Öğretim-Eğitim ve yöntemlerinin kalitesinin en üst düzeyde tutulması ve bunun için gerekli geliştirme desteğinin sağlanması,

*Eğitim ve öğretimin sınıf ve okul dışında da bireysel gelişmeyi destekleyen süreçlerin ve danışmanlık sisteminin geliştirilmesi

TOPLUMLA ETKİLEŞİM STRATEJİSİ

*Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olma,

*Toplumla etkileşimin ve sağlanan katkının sürdürebilirliğinin sağlanması,

*Ulusal ve uluslararası işbirliği projelerine katılım                                                                             

DÜNYA STANDARTLARINDA OLABİLME STRATEJİSİ

*Yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılması,

*Kalite geliştirme ve ölçümleme sistemlerinin uygulanması ve sürekli geliştirilmesi,

*Özgün uygulamalarının kurumsallaştırılması