Rekreasyon Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin alan araştırması

Rekreasyon Bölümü 2. sınıf öğrencilerimiz, 10 Kasım 2014 Pazartesi günü, alanlarında yapılan bir
 
rekreasyon faaliyetini araştırmak üzere GSK İlaç firması yöneticileri ile buluşacaklar. Öğrencilerimiz; 
 
GSK firması tarafından, Soma’da yaşanan iş kazası sonrası hayatlarını kaybeden ailelere yönelik 
 
olarak gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesini ( bu proje aynı zamanda Terapötik Rekreasyon 
 
Faaliyeti kimliği taşımaktadır.)planlama, operasyon ve elde edilen sonuçlar açısından araştıracak 
 
ve sunum haline getireceklerdir. Yapılacak alan araştırması sonucu öğrencilerimizin elde edecekleri 
 
bilgilerin eğitimlerine önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz.