2014-2015 Eğitim Öğretim yılı konferanslar ve kariyer günleri

10 Kasım 2014 Pazartesi günü; Tatil Bahçesi Şirket Direktörü Sayın Fatih Cansızoğlu’nu Yüksek 
 
Okulumuzda konuk ediyoruz. Konuğumuz “ Turizm Şirketlerinde Rekreasyon faaliyetlerinin 
 
Pazarlama Teknikleri, Planlama ve Operasyonu ile Yurt İçi ve Yurt Dışı Potansiyelleri “ hakkında bir 
 
sunum gerçekleştirecektir. Özellikle Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölüm öğrencilerimizin yapılacak 
 
sunuma katılmaları mesleki gelişimleri açısından önem taşımaktadır.