Spor Yönetimi ve Hareket Antrenman Bilimleri Yüksek Lisans 2016-2017 Güz Dönemi Kayıtlarımız Başladı

A. YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alması gereklidir. (2013 İlkbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

a. Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı),

b. Doktora için yüksek lisans diploması (lisansla gelenler hariç), (Aslı),

c. Transkript (Not Dökümü) (Aslı),

d. Askerlik Durum Belgesi (Aslı),

e. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı),

f. Ödeme yapıldığına dair belge (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir),

g. Resim (4 adet vesikalık “4,5cm x 6cm”),

h. Görev Belgesi, (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı),

i. Denklik ve/veya tanınırlık belgesi(Yabancı uyruklu adaylar için),

j. Aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir:

EVRAK TESLİM FORMU

KAYIT FORMU

ÖZGEÇMİŞ

k. ALES Belgesi (Sadece tezli Programlar için, Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).

http://sabe.gelisim.edu.tr/Altmenu-2-1-kayiticingereklibelgeler-.html Adresten kayıt formunu ve evrak formunu temin edebilirsiniz.