9. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresine İGÜ Besyo'dan Rekor Katılım ve Ödül

12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul Haliç  Üniversitesi’nde düzenlenen 9. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi’ne İstanbul Gelişim Üniversitesi toplam 15 bildiri ile katılım  sağlamıştır. Türkiye genelindeki tüm üniversiteler arasında en fazla bildiri Yüksekokulumuz tarafından  sunulmuştur. Sunulan  15  bildiri arasında Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalında ‘’Elit 
Düzeydeki Sporcuların Kişilik Özellikleri İle Motivasyon Yönelimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi’’ isimli bildiri, En İyi Poster Bildirisi seçilmiştir.
 
Aliye MENEVŞE* Ece AÇIKGÖZ** Ünsal TAZEGÜL***
BASKETBOL ANTRENÖRLERİNİN  YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN GELİR DÜZEYLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
 
Ünsal TAZEGÜL*  Ece AÇIKGÖZ** Alen GEÇER***
BASKETBOL ANTRENÖRLERİNİN  YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN KADEME DEĞİŞKENİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Alen GEÇER* Ünsal TAZEGÜL**Muhammed YILMAZ***
BAZI BİREYSEL MÜCADELE SPORCULARININ  SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Betül Aleyna  KARAKAYA* Ünsal TAZEGÜL
CAPOEIRA  SPORUNUN KÖKENİ

 

 

Ebrar GÜMRÜK* Aliye MENEVŞE** Alen GEÇER***

ELİT DÜZEYDEKİ SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTİVASYON YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİNBELİRLENMESİ

 

Alen GEÇER* Ünsal TAZEGÜL

ELİT DÜZEYDEKİ VÜCUT GELİŞTİRME SPORCULARININ BEDEN ALGILARINI YARIŞTIKLARI KATEGORİLERE GÖREKARŞILAŞTIILMASI

 

Hüseyin Özkan ÜSTÜN* Ünsal TAZEGÜL** Alen GEÇER***

ELİT GÜREŞÇİLERİN TARTI ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 

Hüseyin Özkan ÜSTÜN Ünsal TAZEGÜL Alen GEÇER

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMININ KÖKENİ

 

Muhammed YILMAZ* Ünsal TAZEGÜL** Yunus Emre BÜYÜKBASMACI*** AlenGEÇER****

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BİREYLERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 

Ebrar GÜMRÜK *Muhammed YILMAZ** Ünsal TAZEGÜL***AlenGEÇER****

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BİREYLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 

Alen GEÇER, Ünsal TAZEGÜL

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU SPORA ÖZGÜ SAKATLIK DÖNEMİ BEDEN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 

Yunus Emre Büyükbasmacı

Gelişim Üniversitesi Besyo öğrencilerinin iş bulma endişesi açısından umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi

 

Kubilay Çimen Yunus Emre Büyükbasmacı

Spor yapan ve yapmayan bireylerin sosyal kaygı ve İletişim becerilerinin karşılaştırılması

 

Kubilay Çimen Yunus Emre Buyukbasmacı Ünsal Tazegül Ecem Akgül

Farklı ilköğretim okullarının sosyal kaygı ve iletişim becerilerinin karşılaştırılması

 

Ecem Akgül, Sinan Çetinkaya

Bireysel ve takim sporcuların bazı değişkenlere göre kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi

 

Ecem Akgül, Sinan Çetinkaya, Kubilay Çimen, Yunus Emre Büyükbasmacı

Farkli ortaokullardaki öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri ile iletişim becerilerinin karşılaştırılması

 

 

  Fotograf Galerisi