EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

Programın Amacı

Bu programın öncelikli amacı Egzersiz ve Spor Bilimleri alanında çalışacak yetenekli elemanları seçebilen, yönlendirebilen; sportif performansa yönelik kondisyonel, teknik ve taktik uygulamalar yapabilen; Fitness ve sağlık amaçlı kurum ve kuruluşlarda eğitmenlik ve uzman çalıştırıcılık yapabilen, edindiği kazanımları ölçme, değerlendirme, hedef belirleme ve uygulama adımları ile etkin bir şekilde kullanabilen, performans analizi yapabilen, nitelikli uzman spor bilimciler, çalıştırıcılar, antrenörler ve spor uzmanları yetiştirmektir.

 
Programın Hedefi

Spor ve egzersiz bilimleri alanında ihtiyaç duyulan kalifiye insan gücüne katkıda bulunacak uzmanlar yetiştirmek. İlgili spor branşlarında ulusal ve uluslararası standatlarda antrenörlük yapabilecek eğitmenler yetiştirmek.Pedagojik formasyon alınması koşuluyla Milli Eğitim Okullarında , MEB izinli özel okullarda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği yapabilecek adaylar yetiştirmek.Engelli bireylere eğitmenlik , önderlik, spor koçluğu ve antrenörlük yapabilecek spor uzmanları yetiştirmek. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde ve branşlarında akademisyen adayları yetiştirmek.

 
Kariyer Olanakları

Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümünden mezun olan öğrencilerimiz en az 1. kademe antrenörlük belgesine sahip olmakta ve ilgili kurum ve kuruluşlarda antrenörlük yapabilmektedirler. Pedagojik formasyon sertifikası almak koşuluyla öğretmen olabilmektedirler. Ön koşulları yerine getirmek koşuluyla akademik kurumlarda ve üniversitelerde akademik eleman olarak görev alabilirler. Spor Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilmektedirler.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

İlgili mevzuattaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla bütün fakülte ve yüksek okullara Kurum-içi yatay geçiş yapılabilir. Ayrıca diğer kurumların benzer programlarına yatay geçiş imkanı vardır.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Egzersiz ve Spor Bilimleri ile ilgili ön-lisans programlarından bölüme dikey geçiş yapılabilir.

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 34
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 8
I.Öğretim (%50 Burslu) 26
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2015-2016
Puan Türü YGS5
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS